Wet Jambon moet veiligheid in winkels vergroten

Wet Jambon moet veiligheid in winkels vergroten

BLOGPOST Securitas - Met de komst van de nieuwe wet Private en Bijzondere Veiligheid, die in werking trad op 10 november 2017, krijgt de sector van private veiligheid een nieuw wettelijk kader. Voor bewakingsagenten brengt dit enkele praktische veranderingen met zich mee. Dit is onder meer het geval in de retailsector.

Dinsdag 27 maart 2018 — Eén van de belangrijkste wijzigingen is de toegangscontrole bij de ingang van een winkel. In tegenstelling tot de oude wetgeving mogen bewakingsagenten systematisch toegangscontroles uitvoeren. Ze mogen de kledij van personen van hetzelfde geslacht oppervlakkig betasten en de inhoud van hun bagage visueel controleren op de aanwezigheid van wapens of andere gevaarlijke voorwerpen.

Deze maatregel heeft als belangrijkste doel de veiligheid te vergroten en de winkelbeleving bij zowel medewerkers als klanten te verhogen. Dit is zeker het geval in winkelcentra. Tegelijkertijd verwacht de wetgever dat het aantal winkeldiefstallen afneemt als er meer controles plaatsvinden bij de deur.

Een andere belangrijke wijziging in de wetgeving is de identificatieplicht voor bewakingsagenten. Hoewel winkelinspecteurs volgens de nieuwe wet nog steeds niet verplicht zijn om een uniform te dragen, moeten ze voortaan wel herkenbaar zijn. Van zodra ze een winkelklant interpelleren, moeten ze hun identificatiekaart zichtbaar op borsthoogte dragen.

 

Staande houden

Ook de regels over hoe te handelen bij een vermeende diefstal of een misdaad zijn in de nieuwe wet nauwkeurig vastgelegd. Bewakingsagenten mogen personen die ze op heterdaad betrappen op een misdaad of wanbedrijf staande houden, maar de wet voorziet een paar specifieke bepalingen. Betrapt een bewakingsagent iemand bij het plegen van een winkeldiefstal, dan mag de persoon maximaal twee uur worden vasthouden. De persoon moet meteen worden vrijgelaten zodra:

  • Die termijn verstreken is;
  • De politie laat weten dat ze niet ter plaatse komt;
  • Of als blijkt dat hij of zij onschuldig is.

 

In dit geval geven ze hem of haar een formulier mee. Nieuw in de wet is ook dat na een ‘vatting’ een veiligheidscontrole door de bewakingsagent mogelijk is.

Opgelet: bij deze bevoegdheden mogen de bewakingsagenten géén dwang of geweld uitoefenen. Daarnaast kan een bewakingsagent aan de klant die hij op diefstal heeft betrapt, geen andere geldsom vragen dan deze die overeenstemt met de betaling van de gestolen goederen.

 

Strengere voorwaarden

In de nieuwe wet zijn niet alleen praktische veranderingen opgenomen, er gelden ook strengere voorwaarden voor mensen die het vak willen uitoefenen. Zo mag een bewakingsagent geen veroordeling tot een correctionele of criminele straf meer hebben, uitgezonderd als gevolg van een verkeersovertreding. Op die manier worden de voorwaarden voor de leidinggevenden en het uitvoerende personeel gelijkgesteld.

Daarnaast wordt een strikter profiel voor bewakingsagenten voorgeschreven. Feiten die niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een strafrechtelijke veroordeling, kunnen tóch nog een tegenindicatie geven om toegang tot de sector te weigeren. Het bestaande overstapverbod van politie- en inlichtingendiensten naar de private sector daarentegen is in de nieuwe wet gedeeltelijk opgeheven. Enkel voor bepaalde specifieke functies bestaat er nog een overstapverbod van 3 jaar.