"Tot 12 keer sneller beslissen in de controlekamer"

BLOGPOST - Hoe zorgt u ervoor dat gegevens die uit diverse bronnen in een controlekamer binnenkomen zo snel en zo goed mogelijk worden omgezet in praktische instructies voor de operationele diensten? We hadden een interessant gesprek met Peter Deweerdt, Senior Accountmanager van Securitas, en Torrino Vandemaele, Sales Manager van Barco BeLux.

 

Mensen, technologie en kennis

Een tijd geleden bogen de verantwoordelijken voor de politiezorg in een aantal centrumsteden zich tijdens een rondetafel van Securitas over het vraagstuk hoe je data die binnenkomen in een controlekamer kan analyseren, en hoe je die kan omzetten in praktische instructies. “Uit die gesprekken bleek dat de meesten dit niet zo eenvoudig vinden”, zegt Peter Deweerdt, senior accountmanager van Securitas.

Deweerdt: “Voor een goede werking van een controlekamer zijn drie zaken van belang: mensen, technologie en kennis. Je moet goede mensen hebben, die je de juiste technologische ondersteuning biedt en die weten wat ze met de gegevens die ze binnenkrijgen vervolgens moeten doen.”

Inzake technologie kan de OpSpace-software van Barco een stap vooruit betekenen. Ze laat toe om met één toetsenbord en één muis een heel scala aan bronnen te beheren. Het is dus niet langer nodig om in de controlekamer voor elke toepassing in een apart klavier en muis te voorzien. De operator blijft zich nu ook in het midden van de informatie bevinden. Hij kan zelf kiezen welke toepassing hij op welk moment centraal stelt in zijn werkomgeving, zonder dat hij zich hiervoor nog hoeft te verplaatsen.

 

Beheer van toegangsrechten

Voor politionele omgevingen speelt ook de toekenning van rechten mee. Tot welke informatie heeft een operator toegang en tot welke niet? De OpSpace-software laat toe om met profielen te werken zodat de informatie die iemand krijgt afgestemd is op diens toegangsrechten. “De content volgt de operator. Het maakt niet uit op welke plaats hij inlogt”, zegt Torrino Vandemaele, sales manager van Barco BeLux.

“Op desklevel hoeft de operator ook maar één keer in te loggen als hij aan het werk gaat. Als er voor bepaalde applicaties desondanks nog een bijkomend paswoord moet worden gegeven, kan dat nog altijd worden ingebouwd”, aldus nog Vandemaele.

Vandemaele: “Nog op het vlak van beveiliging kan worden gezorgd voor een zogenaamde galvanische scheiding van de netwerken. Dat betekent dat ze IP-gewijs niet gekoppeld zijn. Mocht het ene netwerk worden gehackt, dan heeft dat geen gevolgen voor de andere netwerken.”

 

Praktische voordelen

Het werken met 1 klavier en 1 muis en het centraliseren van de informatie uit de diverse bronnen biedt heel wat praktische voordelen. Zo dienen er minder schermen te worden geplaatst en is er ook minder bekabeling nodig.

“Voorts biedt het ook evidente voordelen voor de operator op het vlak van ergonomie”, voegt Vandemaele toe, “en het laat hem vooral toe om tot twaalf keer sneller beslissingen te nemen. Hoe complexer de bronnen zijn waaruit informatie moet worden gehaald, hoe groter het voordeel van het centraliseren ervan.”

“Een van de voordelen van de OpSpace-aanpak is dat de gebruiker al op voorhand moet nadenken welke informatie hij wil clusteren op 1 scherm. Dat maakt het werken nadien efficiënter”, aldus nog Vandemaele.

Barco heeft intussen wereldwijd al tientallen controlekamers uitgerust bij refentieklanten in de segmenten veiligheid en kritieke infrastructuur met de OpSpace-software. Vaak gaat het om een transformatie of combinatie van toepassingen met het TFN/CMS-systeem naar de nieuwe toepassing, die de operator centraal stelt.

Ook Securitas maakt bij zijn bewakingsopdrachten gebruik van de OpSpace-toepassing. “De centralisatie van alle informatie op één platform laat de operators toe te focussen op hun kerntaak”, aldus Vandemaele.

Recentelijk werd overigens bekendgemaakt dat Securitas gaat instaan voor de 24/7-bewaking van het onthaal in het hoofdkantoor van de Antwerpse politie. “Een heel mooie samenwerking tussen overheid en privé”, aldus Deweerdt. ‘In het buitenland was dit al langer gangbaar, nu vindt het ook introductie in België.

 

Voorspelbaarheid gebeurtenissen op het terrein verhogen

Deweerdt ziet nog meer mogelijkheden voor een verdere samenwerking. “De wet-Jambon laat nu toe dat private firma’s meehelpen in de meldkamers van de politie, weliswaar steeds onder het toezicht van een politiefunctionaris.” Dit kan meteen tegemoetkomen aan een van de verzuchtingen die tijdens de rondetafel bij Securitas werd geopperd: de technologie kan zeker bijdragen tot een optimale taakverdeling”.

Er is trouwens nog ruimte om bijkomende toegevoegde waarde te creëren. Deweerdt: “Bijvoorbeeld bestuderen we samen met Universiteit Gent hoe efficiënte visualisatie kan helpen bij meer voorspelbaarheid van bepaalde situaties. In de controlekamers bij de politie worden al heel wat informatiebronnen naast elkaar getoond, maar taakgericht visualiseren van bijvoorbeeld de koppeling tussen ANPR-camera’s en sociale media zodat je sommige bewegingen op het terrein kunt voorspellen en je mensen proactief kunt inzetten, opent absoluut perspectieven.”

Over Securitas

Securitas is wereldwijd vooruitstrevend in kennis over veiligheid. Securitas combineert mensen, technologie en kennis om op maat van de klant efficiënte veiligheidsoplossingen te leveren. Meer dan 330.000 werknemers maken een verschil in zowel de residentiële sector, bij KMO’s, grote ondernemingen als in de publieke sector. In België telt Securitas meer dan 6000 werknemers.

Securitas
Sint-Lendriksborre 3
1120 Brussel
Vergunning FOD BiZa 16.1055.04