Opleiding in brandpreventie succesvoller dan ooit

Opleiding in brandpreventie succesvoller dan ooit

BLOGPOST - Bedrijven zijn meer dan ooit bezig met veiligheid en brandpreventie. Private beveiligingsfirma’s en hun bewakingsagenten kunnen hen daar alvast in helpen. We gingen op gesprek bij Filip Smeets (Learning & Development Manager Securitas Academy) en Christophe Van Eesbeek (Coordinator Securitas Safety Solutions).

Vrijdag 15 juni 2018 —  

Welke evoluties stellen jullie vast op het vlak van brandpreventie?

Christophe: “Sinds 2014 is er een nieuw koninklijk besluit van kracht rond brandpreventie op de werkvloer. Vanaf toen hebben wij een sterke toename vastgesteld van het aantal bedrijven die ons hierover vragen stellen. Daarom hebben we onze diensten zodanig uitgewerkt dat we voor alle verplichtingen van het KB een oplossing kunnen aanbieden.”

“Zo hebben we nu bv. een expert ter beschikking die specifiek gespecialiseerd is in een risicoanalyse rond brand en het voorstellen van preventieve maatregelen. Daarnaast hebben we vier Fire Fighting Trucks waarmee we bij klanten de opleiding van de brandbestrijdingsdienst gaan uitvoeren.”

 

Dat is een succes?

Christophe: “Absoluut. Meer en meer bedrijven komen naar ons en vragen om opleidingen. Ook grote bedrijven zoals Atlas Copco of steden en gemeenten komen bij ons aankloppen. Men is zich meer en meer bewust en wil ook sensibiliseren omtrent brandgevaar. We zien dat duidelijk in de cijfers. Op een paar jaar tijden kenden we een sterke groei op vlak van safety-opleidingen. Zo is bv. het aantal opgeleide personen in onze Fire Fighting Truck op 2 jaar tijd bijna verdubbeld van 4236 in 2016 naar – volgens planning – 8700 in 2018.”

 

Welke rol kunnen bewakingsagenten spelen in geval van brand?

Christophe: “Volgens de Wet Private Veiligheid moet iedere bewakingsagent tijdens zijn basisopleiding acht uur opleiding rond brandbestrijding krijgen. Elk bedrijf waar een bewakingsagent actief is, heeft dus meteen ook iemand ter beschikking die opgeleid is om adequaat te handelen in geval van brand. Daarnaast zijn alle bewakingsagenten ook getraind om eerste hulp te bieden bij ongevallen. Deze EHBO-opleidingen bieden we overigens ook extern aan.”

Filip: “Een bewakingsagent doet dus meer dan enkel bewaking. Helaas zijn de preventieadviseurs van bedrijven vaak niet op de hoogte dat zo’n agent ook opgeleid is voor brandbestrijding en EHBO. Dat zou hen namelijk toelaten om deze mee op te nemen in hun preventiebeleid.”

 

Welke andere types van opleidingen bieden jullie?

Filip: “Securitas Academy was in ’91 de eerste door Binnenlandse Zaken erkende opleidingsinstelling in België voor opleidingen binnen de bewakingssector. Wij organiseren wettelijke opleidingen die noodzakelijk zijn om de job als bewakingsagent te kunnen uitoefenen. Daarbij denk ik aan de basisopleiding, maar ook specialisatieopleidingen (bv. persoonsbescherming, mobiele bewaking, operator alarmcentrale, …).”

“Daarnaast geven we ook niet-wettelijke opleidingen rond bv. omgaan met agressie, privacy, camerabewaking, brandbestrijding, … De opleiding rond omgaan met agressie geven we vooral aan sectoren waar men er vaak mee te maken krijgt (kredietinstellingen, openbaar vervoer, zorgsector,…) Op het vlak van veiligheid geven we bv. opleidingen aan evacuatiestewards, die binnen bedrijven verantwoordelijk zijn voor het in goede banen leiden van evacuaties.”