Ken uw rechten en plichten bij winkeldiefstal

BLOGPOST - Winkeldiefstal, als winkeluitbater krijgt u er liever niet mee te maken. Toch bestaat het risico dat een dief vroeg of laat een bezoekje brengt aan uw handelszaak. Weet u dan wat u wel en niet mag doen? Wij zochten het voor u uit!

Dinsdag 16 oktober 2018 — In België worden er dagelijks ruim 55 winkeldiefstallen geregistreerd. Toch weten heel wat winkeluitbaters en -medewerkers niet wat ze in dat geval mogen doen. Maar eerst moeten we onderscheid maken tussen een betrapping op heterdaad en een vermoeden van diefstal.

Betrapping op heterdaad

Als u of iemand van het winkelpersoneel een diefstal duidelijk ziet gebeuren, spreken we van een betrapping op heterdaad. In dat geval mag u overgaan tot het aanhouden van de dief. Belangrijk bij een zogenaamd burgerarrest is dat u 100% zeker bent van de diefstal en de dader. Een vermoeden of verdenking volstaat niet. Daarnaast bent u verplicht om de politie te contacteren. Tijdens het burgerarrest ontneemt u immers de vrijheid van een persoon. Bovendien gaat het om een misdrijf.

Vergoeding voor gestolen goederen en andere schade

U hebt het recht om de teruggave of terugbetaling van de gestolen goederen te vragen. Daarnaast kan u als winkeleigenaar ook een vergoeding voor de administratieve kosten vragen. U kan de winkeldief echter niet verplichten om deze te betalen.

Tips om winkeldiefstal te voorkomen

Het inzetten van een winkelinspecteur is een efficiënte manier om winkeldiefstal te voorkomen en mogelijke daders tijdig in de kraag te vatten. Een bevoegd winkelinspecteur mag bovendien een uitgangscontrole uitvoeren op basis van een vermoeden van diefstal. Dit vermoeden moet gebaseerd zijn op verdacht gedrag of verdachte omstandigheden.

Tijdens een uitgangscontrole controleert de inspecteur de goederen die de klant vrijwillig voorlegt en vergelijkt hij deze met het kassaticket. De klant mag de uitgangscontrole echter weigeren en de inspecteur heeft niet het recht om de klant hiertoe te dwingen. Winkelinspecteurs kunnen zowel herkenbaar als onherkenbaar worden ingezet.

Wettelijke verplichtingen van winkelinspecteurs

Een winkelinspecteur moet 100% zeker zijn van de diefstal alvorens hij de dief kan vatten. Hij kan de klant dus pas aanspreken als deze de kassa is gepasseerd. Tot op dat moment heeft de klant immers de kans om het artikel af te rekenen. Eens de klant voorbij de kassa is, moet de inspecteur zich kenbaar maken aan de hand van zijn ministeriële badge. Hij waarschuwt vervolgens de politiediensten en kan, indien noodzakelijk, een veiligheidsfouille uitvoeren gericht naar wapens en gevaarlijke voorwerpen. Dit teneinde de veiligheid van zichzelf en derden te garanderen.

Wanneer moet u een winkeldief laten gaan?

U mag een vermeende winkeldief niet voor onbepaalde tijd vasthouden. In volgende gevallen bent u verplicht hem of haar te laten gaan:

  • Wanneer de politie niet binnen de twee uur vanaf de melding aan de politie arriveert.
  • Als de politie meldt dat zij niet ter plaatse zal komen.
  • Indien de klant geen strafbare feiten heeft gepleegd.

Bij het verlaten van de winkel is de winkelinspecteur verplicht om de verdachte een formulier te overhandigen met daarop het nummer van de identiteitskaart van de inspecteur, de gevolgde procedure en de omstandigheden waaronder hij of zij is aangehouden.

Het papierwerk

Indien de winkel aangesloten is bij de dienst Preventie & Veiligheid, zal er bij iedere diefstal een vaststellingsdocument van Preventie & Veiligheid worden ingevuld. Winkels die niet aangesloten zijn, kunnen eventueel een beroep doen op een vaststellingsdocument opgemaakt door de bewakingsonderneming zelf. Het formulier kan worden ingevuld door een winkelinspecteur. De administratieve kost daarentegen mag niet door de inspecteur worden gevraagd en/of geïnd. Dat is de taak van de winkelverantwoordelijke. In geen enkel geval mag een bewakingsagent identiteitsdocumenten kopiëren, inhouden of bewaren.

Camerabeelden

Als er camerabeelden beschikbaar zijn, kunnen deze overhandigd worden aan politiediensten, maar alleen in opdracht van de beheerder van de beelden (meestal de winkelverantwoordelijke of beveiligingsverantwoordelijke). Camerabeelden van een winkeldief online plaatsen, is in strijd met de privacywetgeving. Ook het aanleggen van databanken of het verspreiden van foto’s van winkeldieven is verboden.