Agressie in de zorgsector

BLOGPOST - We horen het regelmatig: agressie in de zorgsector. Artsen, verpleegkundigen, iedereen op de spoedafdeling, thuisverpleging… het zijn beroepen waar je al eens geconfronteerd wordt met een ontevreden patiënt of bezoeker. Bijna 85% van de artsen werd in zijn of haar carrière al eens geconfronteerd met agressie door een patiënt. De vorm van agressie die het meeste ervaren wordt is verbale agressie (77%): schelden en/of beledigen, dreigen met fysiek geweld. Men verwacht dat dit nog zal stijgen door de toename van vrouwelijke artsen, de meest kwetsbare groep.

 

 

Hoe groot is de problematiek, en hoe kunnen we er iets aan doen? We laten het woord aan Gerlinde Beerens, een huisarts uit Huizingen. 

Op welke manier ondervindt u dit in de praktijk?

Beerens: “Patiënten worden veeleisender, ze verwachten soms ook meer dan een arts hen kan bieden met betrekking tot voorschriften, aanvragen voor onderzoeken en dergelijke. Artsen moeten zich natuurlijk aan bepaalde afspraken houden. Meestal blijft het bij bedreigingen. Roepen, schelden, op het meubilair kloppen zijn de meest voorkomende uitingen van agressie die ik tot nu toe heb meegemaakt. Druggebruik en dronkenschap zorgen er helaas voor dat mensen sneller de grens van agressief gedrag overschrijden."

 

Wat kan men volgens u doen om zichzelf beter te weren tegen agressie?

Beerens: "De organisatie en infrastructuur aanpassen kan al veel verschil maken. Zo is de plaats van het bureau en de onderzoekstafel ten opzichte van de deur van belang, onder andere voor het inbouwen van meerdere vluchtroutes in de dokterspraktijk, en het installeren van beveiligingssystemen zoals alarmen, camera’s en paniekknoppen. Bovendien is het organiseren van opleidingen erg nuttig. Sensibilisatie is belangrijk. Zo organiseert onze artsenkring binnenkort een bijscholing omtrent omgaan met agressie en zelfverdediging."

 

Heeft u interesse in een opleiding omtrent agressie in de zorgsector? Neem contact op met Myrthe.Rombauts@securitas.be voor meer informatie.

Over Securitas

Securitas is wereldwijd vooruitstrevend in kennis over veiligheid. Securitas combineert mensen, technologie en kennis om op maat van de klant efficiënte veiligheidsoplossingen te leveren. Meer dan 330.000 werknemers maken een verschil in zowel de residentiële sector, bij KMO’s, grote ondernemingen als in de publieke sector. In België telt Securitas meer dan 6000 werknemers.

Securitas
Sint-Lendriksborre 3
1120 Brussel
Vergunning FOD BiZa 16.1055.04